Home

In Memoriam Zeeland is een onafhankelijk bedrijf van Annemieke Lobik, dat op geen enkele wijze is verbonden aan Uitvaartzorg Memoriam Walcheren, het bedrijf dat in opspraak is geraakt.
In Memoriam Zeeland bestaat al sinds 2010.
De namen lijken teveel op elkaar, maar Uitvaartzorg Memoriam Walcheren wilde niet aan een officieel verzoek voldoen om de naam te wijzigen.Als een familielid of goede vriend is overleden staan de nabestaanden voor de opgave om in korte tijd de uitvaartplechtigheid vorm te geven. Indien u hierbij hulp wenst kan ik u het volgende bieden:

Schrijven en desgewenst uitspreken van een In Memoriam

In nauwe samenspraak en overleg met u schrijf ik een In Memoriam, een nagedachtenis. Hierin wordt stilgestaan bij de betekenis van het leven van de overledene. Desgewenst kan ik de tekst ook tijdens de plechtigheid namens u uitspreken. Zie In Memoriam.

Vorm en inhoud geven aan de uitvaartplechtigheid

Bij een kerkelijke uitvaart ligt de regie van de plechtigheid meestal in handen van de priester, dominee of pastor. Vaak is er echter geen band (meer) met een kerkelijke gemeente of parochie. In dat geval kan ik de begeleiding van de uitvaartplechtigheid op me nemen. Samen met u, familie en vrienden, stem ik de verschillende onderdelen zo op elkaar af dat een afgewogen geheel ontstaat en de overledene recht wordt gedaan. Zie begeleiding van de uitvaartplechtigheid